Sudoku Løser

Tastatur:

Pile- Vælg felt.
0-9, a-f- Indsæt felt.
Delete- Slet felt.
Alt-Pile- Skift bræt størrelse.

Mus:

Klik- Vælg felt.

Java krav:
Java 1.5 eller senere er påkrævet:
Download Java.

Java Applet kan ikke afvikles.

Kvik Vejledning

Sudoku Løser kan løse selv den sværeste 3x3 Sudoku opgave på under et sekund. En Sudoku løses med følgende skridt:

  1. Indsæt opgavens kendte cifre. Brug pil-tast og mus til at vælge et felt og indsæt det kendte ciffer med tast 1-9. For opgaver større end 3x3 indsættes kendte cifre med tast 0-9 og tast a-f.
  2. For at få løst opgaven vælges menu: Opgave > Løs. Løsningen bliver vist med grå cifre. Hvis der er tastet forkert vil opgaven muligvis ikke kunne løses, eller opgave kan have mere end een løsning - i så fald vises den første.
  3. For at få hjælp til at løse en opgave vælges menu: Opgave > Tips. Hvis Sudoku Løser kan finde et felt, hvis værdi med sikkerhed kan afgøres ud fra de øvrige felter vil dette blive udfyldt med grå.

Sudoku Løser kan, hvis den får tid nok, løse vanskelige 4x4 Sudoku opgaver. Men vær opmærksom på at din browser eventuelt kan blive blokkeret således at du ikke kan se andre websider mens opgaven løses.